Kształcenie na odległość

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

https://www.gov.pl/attachment/5c0bdb0f-5166-4709-a9e9-87f134bd75c1