Uczniowie

Poniżej umieszczamy informacja dotyczące wykazu podręczników obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym.

Wykaz podręczników do klasy pierwszej 4 LETNIEGO  liceum w roku szkolnym 2019/2020 – klasy po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Język polski – Ponad słowami 1 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Matematyka – Zbiór zadań dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. O.E. Krzysztof Pazdro

Język angielski            – wyboru dokona nauczyciel po teście diagnozującym we wrześniu

Język niemiecki – wyboru dokona nauczyciel po teście diagnozującym we wrześniu

Historia – Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie – brak podręcznika w wykazie MEN, informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie

Geografia – Oblicza geografii część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

Biologia – Biologia na czasie cz.1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

Chemia – To jest chemia cz.1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

Fizyka – Odkryć fizykę cz.1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (ze zbiorem zadań). Zakres podstawowy. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa – Żyję i działam bezpiecznie. Nowa Era

Religia – Świadek Chrystusa w Kościele. Wydawnictwo Diecezjalne. Drukarnia w Sandomierzu

Plastyka – Spotkanie ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

Wykaz podręczników do klasy pierwszej 3 LETNIEGO  liceum w roku szkolnym 2019/2020 – klasy po GIMNAZJUM

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Zakres
Religia Świadek Chrystusa
w Kościele
Ks. Stanisław Łabendowicz Wydawnictwo diecezjalne Ave ————
Język polski Ponad słowami.
Część 1 i 2.
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy
Nowa Era Podstawowy
i rozszerzony
Język angielski Wybór podr. po określeniu poziomu we wrześniu Oxford University Press Podstawowy
i rozszerzony
Język niemiecki Fokus 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń Anna Korczyńska-Pham, Joanna Szczęk WSiP Podstawowy
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Stanisław Roszak, Jarosław Kłacikow Nowa Era Podstawowy
WOS W centrum uwagi Arkadiusz Janicki Nowa Era Podstawowy
Biologia Biologia na czasie + karty pracy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Janiec, Stanisław Czachorowski Nowa Era Podstawowy
Fizyka Odkryć fizykę + zeszyt ćwiczeń Weronika Śliwa,
Marcin Braun
Nowa Era Podstawowy
Chemia

 

To jest chemia + zeszyt ćwiczeń Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era Podstawowy
Geografia Geografia środowiska przyrodniczego Wojciech Wiecki Operon Podstawowy
Matematyka Matematyka. Podręcznik do liceów i techników.

 

Zbiór zadań do klasy pierwszej do liceów
i techników.

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Podstawowy
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka Informatyka. Odkrywamy na nowo. Arkadiusz Gawełek Operon Podstawowy