Kontakt

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Radomiu

ul. Sandomierska 20
26-600 Radom
tel. 48 366 19 49
e-mail: slo_radom@op.pl 

Konto bankowe: Bank Pekao SA II oddział w Radomiu
09 1240 3259 1111 0000 2989 9001
NIP: 948-10-97-519
REGON: 146413571