Nauczyciele

Wykaz nauczycieli wraz z przedmiotami nauczania

dyrektor: Alicja Ewa Grymuła
Język polski: Daria Sawicka – Krawczyk
Język angielski: Beata Janas
Język angielski: Stephen Coutts
Język niemiecki: Anna Zakrzewska
Historia i społeczeństwo, WOS: Joanna Syta
Historia, wiedza o kulturze: Sylwia Głowacka
Matematyka: Jolanta Kiepas
Matematyka: Izabella Ormiańska
Fizyka: Teresa Wilanowicz
Chemia: Halina Bobryk
Biologia: Izabela Kucharczyk
Geografia: Krystyna Walkiewicz
Podstawy przedsiębiorczości, Edukacja dla Bezpieczeństwa: Zbigniew Polis
Informatyka: Jarosław Orczykowski
Wychowanie fizyczne: Teresa Wojciechowska
Wychowanie fizyczne: Stanisław Wojciechowski
Religia: Edyta Wilk
Biblioteka, fakultet j. rosyjski: Wiesława Woźniak
Pedagog szkolny: Małgorzata Płowiec