Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury 1 września 2021 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer powinien zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 • Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 • Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:

 1. Na chwilę obecną nie ma ograniczeń w zakresie liczby przewożonych pasażerów/uczniów w środkach publicznego transportu zbiorowego.
 • Zalecane jest ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 • Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych
  w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 • W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 • W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 • Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 • Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 • W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 • Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza
  o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 1. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 1. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby z wyraźnymi objawami choroby COVID-19) zalecane jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

BOOKCROSSING – Lubię to!

Kochani, mamy to. Kolejny pomysł i jego realizacja za nami. Od dzisiaj, przy naszej szkole działa półka biblioteczna, która wpisuje się w bardzo, według nas, ciekawą ideę bookcrossingu. Dzielenie się tym co dobre sprawia radość i dlatego my dzielimy się książkami, chcemy żeby każdy, a w szczególności nasi sąsiedzi, Ustroniacy, mogli skorzystać z naszego pomysłu. Książki są dostępne całą dobę, można po prostu wziąć do domu wybrany tytuł, cieszyć się lekturą, a po przeczytaniu oddać na półkę, tak żeby książka mogła służyć innym. Według nas to fantastyczny pomysł. Liczymy na ciepłe przyjęcie idei bookcrossingu, odzew od czytelników i przestrzeganie najprostszego na świecie regulaminu – dbać i myśleć o innych. Miłej lektury!

Pasowanie na ucznia

No i stało się! Uczniowie klasy IA zostali wcieleni w poczet uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Radomiu. My deklarujemy, że będziemy Was wspierać w każdej możliwej sferze życia, że będziecie dla nas wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju, a od Was oczekujemy, że dacie z siebie wszystko, włożycie pracę rozwój i poszanowanie idei szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Razem możemy więcej!

Rekrutacja

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami do klasy 1A w roku szkolnym 2021/2022.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu – język polski, język angielski, matematyka.

Drugi język nowożytny – hiszpański.

2h lekcyjne tygodniowo z native speakerem języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 48 366 19 49