STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku, a najstarsze szkoły STO działają od roku 1989. Tak więc mamy już 25 lat doświadczeń w prowadzeniu szkół, które niezmiennie cieszą się dobrą sławą. Na początku szturmem zdobyły sympatię uczniów i uznanie rodziców, dziś –zachowując sympatię i uznanie – przyciągają także swoją renomą i tradycją. STO prowadzi ponad 150 szkół, w których uczy się ok. 13 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 80 (grupują ponad 4 tys. członków). STO, założone przez rodziców i nauczycieli zbuntowanych przeciwko jednolitej, komunistycznej oświacie, powstało z mocnego pragnienia wolności, w której powinny wzrastać nowe pokolenia. Dzięki temu pragnieniu stworzono system edukacji, jakiego przedtem nie było.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej.

Szkoły STO uczą skutecznie i osiągają najwyższe miejsca w rankingach. Nasz cel jest jednak inny: chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. Pamiętamy, że przyswajanie wiedzy odbywa się nie tylko w szkole. Szkoła ma dać solidne podstawy i skuteczne metody, które pozwolą uczniom w przyszłości uczyć się samodzielnie, działać w zespole, myśleć twórczo.

  • jest stowarzyszeniem non profit
  • przełamało monopol państwa w dziedzinie oświaty oraz skutecznie wpływa na kształt prawa oświatowego
  • prowadzi ponad 150 szkół niepublicznych w całej Polsce
  • wydaje miesięcznik Edukacja i Dialog – nominowany do europejskiej nagrody ALCUINA
  • prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli STO
  • w celu podniesienia jakości pracy szkół stworzyło system akredytacji środowiskowej szkół Schola Reipublicae
  • jest członkiem EPA (European Parents Association) – stowarzyszenia działającego na rzecz praw rodziców w Europie
  • jest animatorem Ogólnopolskiego Forum Rodziców, wydaje publikacje oraz prowadzi ogólnopolski punkt konsultacyjny dla rodziców

Kontakt do STO:

tel/fax.: (022) 826 – 78 – 64     tel/fax.: (022) 828 – 88 – 57

ul. Nowy Świat 39           00 – 029 Warszawa

e-mail: biuro@sto.org.pl                  WWW:  www.sto.org.p