ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie, w trosce o Wasze zdrowie i z obowiązku sprostania wymogom sanitarnym, rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy spotkaniami informacyjnymi.

Dla klas IA i IIB spotkanie odbędzie się o godzinie 9:00, a dla klas IIA i IIIA o godzinie 9:30 – 1 września (wtorek). Serdecznie zapraszamy.

MATURA WYNIKI

Odwołując się do komunikatu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wg którego odbiór świadectw dojrzałości przez dyrektorów szkół jest możliwy 11 sierpnia w godzinach od 11:00 do 14:00 informujemy, że świadectwa będą na Was czekały w środę, 12 sierpnia od godziny 9:00. Przypominamy też o zachowaniu niezbędnych procedur bezpieczeństwa.

REKRUTACJA 2020

Kochani, pojawiły się wstępne wytyczne MEN i GIS dotyczące zasad, na jakich uczniowie mają wrócić we wrześniu do szkół. Chcemy zapewnić naszych obecnych i przyszłych uczniów oraz ich rodziców, że ze względu na specyfikę szkoły, zespoły klasowe do 15 osób, brak konieczności zmiany sal lekcyjnych, stały kontakt z rodzicami i inne udogodnienia gwarantujemy możliwie duży poziom bezpieczeństwa. Robimy wszystko by powrót do szkoły był bezpieczny, tak żebyśmy mogli pracować w trybie stacjonarnym bez przeszkód, bo to przynosi największą satysfakcję i najlepsze efekty pracy nas wszystkich.

REKRUTACJA 2020

Proszę wszystkich, którzy chcieliby od 1 września znaleźć się wśród uczniów naszego liceum o przesłanie prostej informacji-deklaracji-wzór pdf w zakładce Rekrutacja na adres mailowy  slo_radom@op.pl . Pozostałe formalności będzie można zrealizować w późniejszym, bardziej dogodnym czasie.

Kształcenie na odległość

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

https://www.gov.pl/attachment/5c0bdb0f-5166-4709-a9e9-87f134bd75c1

Terminy egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf