Rekrutacja

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami do klasy 1A w roku szkolnym 2021/2022.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu – język polski, język angielski, matematyka.

Drugi język nowożytny – hiszpański.

2h lekcyjne tygodniowo z native speakerem języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 48 366 19 49

Razem możemy więcej!

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy pomóc w organizacji
II Paraolimpiady „Sportowi Giganci” zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
zwłaszcza, że idea przedsięwzięcia jest nam bardzo bliska.
Nasz Samorząd Uczniowski jak zwykle stanął na wysokości zadania.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Wyniki egzaminu maturalnego 2021r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja z 22 grudnia 2020) wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. w godzinach pracy szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Cieszymy się! Chwalimy się!

Taką miłą wiadomość dostaliśmy dzisiaj od organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Państwa szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2020/21.

Gratulujemy! Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to forma wyróżniania szkół, w których wyznacznikiem są kompetencje przyszłości. To właśnie te szkoły aktywnie zmieniają polski system edukacji na bardziej praktyczny. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Młodzież przez cały rok szkolny zdobywała praktyczne kompetencje organizując swój własny projekt społeczny, tym samym wypracowała szkole miejsce w rankingu. To wszystko nie zadziałoby się, gdyby nie Daria Sawicka-Krawczyk. W ramach swojej działalności w Grupie Nauczyciele Zwolnieni z Teorii część grona pedagogicznego z Państwa szkoły przez całą edycję wspierała uczniów w realizacji projektów społecznych i rozwoju kompetencji przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Zwolnieni z Teorii, Organizator Rankingu Szkół

Dziękujemy naszym uczennicom Zuzannie Amanowicz, Julii Brodzie, Zuzannie Doręgowskiej i Patrycji Kuligowskiej za zaangażowanie i doprowadzenie projektu do finału.