REKRUTACJA 2020

Proszę wszystkich, którzy chcieliby od 1 września znaleźć się wśród uczniów naszego liceum o przesłanie prostej informacji-deklaracji-wzór pdf w zakładce Rekrutacja na adres mailowy  slo_radom@op.pl . Pozostałe formalności będzie można zrealizować w późniejszym, bardziej dogodnym czasie.