O szkole

Wszystkich chętnych, którzy ukończyli gimnazjum i chcieliby kontynuować naukę w super szkole, zapraszamy do nas!

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE – SPECYFIKACJA KSZTAŁCENIA

Każda klasa realizuje program trzyletniego liceum ogólnokształcącego wzmocniony rozszerzonym programem nauczania języków obcych. Ukierunkowanie klas polega na wprowadzeniu dodatkowych przedmiotów poszerzających zakres zdobywanej wiedzy i przygotowujących do kontynuacji nauki na wybranych kierunkach studiów.

W naszej szkole zapewniamy uczniom:

pomoc pedagoga szkolnego i prowadzenie terapii antystresowej, naukę szybkiego czytania i interpretacji tekstu
wszechstronny rozwój i wspieranie jego kariery
małe zespoły klasowe sprzyjające pracy grupowej i stwarzające możliwości indywidualizacji opieki dydaktycznej i wychowawczej
jednozmianowe zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.00
przyjemną atmosferę pracy zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i właściwe relacje interpersonalne
bogaty program wydarzeń szkolnych.

 

Zapewniamy wzmocniony rozszerzony program nauczania:

– języka angielskiego 7 godzin     /  w tym cotygodniowe spotkania z ” native speaker”/

– języka niemieckiego 3 godzin

i dodatkowo do wyboru 2 godziny języka rosyjskiego.
Dla uzdolnionej i chętnej młodzieży proponujemy szeroki wybór kółek zainteresowań:

przedmiotowe
filmowe
technologii informacyjnej
dla młodzieży mającej trudności z opanowaniem materiału programowego proponujemy koła wyrównawcze z każdego przedmiotu. Ma to zapobiegać dodatkowym lekcjom na korepetycjach. Preferujemy hasło „Szkoła bez korepetycji”

Szkoła tętni życiem:

„Otrzęsiny”, szkolny „Halloween”, kiermasze świąteczne, wigilie, jasełka, spotkania wielkanocne, studniówki, to tylko niektóre wydarzenia społeczności szkolnej. Tradycją są też wyjazdy zagraniczne do Włoch, Anglii, Francji.

Wszystkie te wydarzenia znajdują swe stałe miejsce w prowadzonej od pierwszego dnia Kronice Szkolnej.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki: ciszę sprzyjającą nauce, miłe otoczenie – zarówno w salach lekcyjnych, jak i wokół budynku, kompletne załatwianie spraw uczniowskich i pomoc techniczną (powielenie tekstów). Najistotniejsza jest jednak atmosfera – na pewno w I SLO uczeń znajdzie pomocną dłoń w chwili zwątpienia i kłopotu oraz przyjazną i pełną zrozumienia postawę nauczycieli.