O szkole

Wszystkich chętnych, którzy ukończyli  szkołę podstawową i chcieliby kontynuować naukę w super szkole, zapraszamy do nas!

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE – SPECYFIKACJA KSZTAŁCENIA

Każda klasa realizuje program czteroletniego  liceum ogólnokształcącego wzmocniony rozszerzonym programem nauczania języków obcych.

W naszej szkole zapewniamy uczniom:

zajęcia rewalidacyjne, wspomagające, terapię pedagogiczną z elementami psychoterapii
wszechstronny rozwój
małe zespoły klasowe – do 15 osób –  sprzyjające pracy grupowej i stwarzające możliwości indywidualizacji opieki dydaktycznej i wychowawczej
jednozmianowe zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.00
przyjemną atmosferę zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i właściwe relacje interpersonalne
bogaty program wydarzeń szkolnych

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu – język polski, matematyka, język angielski  (skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego).

Drugi język nowożytny – hiszpański.

Dodatkowo zajęcia z języka angielskiego z native speakerem.

Dla uzdolnionej młodzieży proponujemy koła zainteresowań – przedmiotowe, teatralno-filmowe.

Dla uczniów mających trudności z opanowaniem materiału programowego proponujemy koła wyrównawcze z każdego przedmiotu.

ZAPRASZAMY !