Rekrutacja

Proszę wszystkich, którzy chcieliby od 1 września znaleźć się wśród uczniów naszego liceum o przesłanie prostej informacji-deklaracji KARTA KANDYDATA UCZNIA SLO

na adres mailowy  slo_radom@op.pl .

Pozostałe formalności będzie można zrealizować w późniejszym, bardziej dogodnym czasie. Termin zgłoszenia jest ważny, ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsc.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO I SLO w RADOMIU

W latach 2013 -2019 możemy pochwalić się 100% zdawalnością EGZAMINU MATURALNEGO.

1. Uczniowie przyjmowani będą na podstawie DEKLARACJI –ZGŁOSZENIA  zawierającej m. in. -zaświadczenia OKE

-świadectwa ukończenia szkoły

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 maja do 10 lipca 2020 ,

II etap rekrutacji do 28 sierpnia 2020

3. Do dnia 28 sierpnia 2020 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty.