Rekrutacja

DNI OTWARTE   SLO –   21 marca 2020 /sobota/       ZAPRASZAMY

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO I SLO w RADOMIU

W latach 2013 -2018 możemy pochwalić się 100% zdawalnością EGZAMINU MATURALNEGO.

1. Uczniowie przyjmowani będą na podstawie DEKLARACJI –ZGŁOSZENIA  zawierającej m. in. -zaświadczenia OKE

-świadectwa ukończenia szkoły

-rozmowy kwalifikacyjnej

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 maja do 26 czerwca 2020 ,

II etap rekrutacji do 23 sierpnia 2020

3. Do dnia 25 sierpnia 2020 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.