Rekrutacja

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO I SLO w RADOMIU

1. Uczniowie przyjmowani będą na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA zawierającej m. in. wypis ocen za I semestr z III kl. gimnazjum, rozmowy kwalifikacyjnej oraz świadectwa ukończenia szkoły.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 maja do 28 czerwca 2018 r.

3. Wymagane dokumenty:

– karta zgłoszenia

wypis ocen za I semestru III klasy gimnazjum

4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną 28 czerwca (czwartek) 2018 r.

5. W dniach 22 – 28 czerwca 2018 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły – 02 lipca 2018 r.