PLAN e-zajęć

W szkolnym e-dzienniku www.dzwonek.pl – SKRZYNKA POCZTOWA, przesłany został plan e-lekcji na najbliższy tydzień.

W przypadku pytań i uzasadnionych wątpliwości proszę kontaktować się z Daria Sawicka-Krawczyk.

Dyrektor A.E. Grymuła