PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Klas IIIa –MATURZYŚCI proszę przeczytać informację przesłaną na osobistego e-maila, oraz pocztą e-dziennika