INFORMACJA dot. REKRUTACJI do LICEUM STO

Informujemy że rekrutacja do naszego liceum odbywa się poza systemem portal – Oświata w Radomiu /zintegrowany system zarządzanie oświatą/.

Procedura naboru opisana jest w zakładce Rekrutacja.