SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019

Uczniowie naszych szkół wybrali nowy Samorząd Uczniowski :

NATALIA OLCZAK – Przewodnicząca

ADRIANNA WŁODARCZYK – Z-ca Przewodniczącej

OSKAR MAJ – Skarbnik