Harmonogram przeprowadzania egz. gimnazjalnego oraz egz. maturalnego w 2018 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EG%20EM%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r..pdf