DZIEŃ ZIEMI

W 2017 roku Międzynarodowy Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia . Obchody  chcemy poświęcić tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.

Uczniowie naszego liceum i gimnazjum, świadomi zagrożeń cywilizacyjnych, w trosce o nasze środowisko posadzili wokół naszej szkoły 15 drzewek jarzębiny. Każde z drzewek otrzymało IMIĘ ucznia który własnoręcznie je zasadził i zadeklarował stałą opiekę /podlewanie, odchwaszczanie /.

Więcej w FOTOGALERI