MATURA 2020

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

ROZPORZĄDZENIE MEN

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Grafika z napisem Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kancelaria i księgowość szkół  STO będą czynne w PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK w godzinach 9:00 – 13:00

FERIE WIOSENNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Kuratorium Oświaty w Warszawie

PRACA SZKOŁY

U W A G A !

W związku z NOWĄ decyzją MEN informuję  że w okresie

od 12 marca do 10 kwietnia  2020 r.

kancelaria i księgowość szkół  STO będą czynne w PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK w godzinach 9:00 – 13:00

Zdalna nauka

Szanowni Rodzice

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zdalnego nauczania obowiązującym od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 informuję że, w poprzednim tygodniu zajęcia już się odbyły , ale w sposób spontaniczny. Od 23.03.20 nauka odbywa się w sposób regularny i jest wg rozporządzenia MEN obowiązkowa. Działamy wg tygodniowego e-planu umieszczonego na naszej stronie internetowej i fb, wychowawcy poprzez komunikatory poinformowali uczniów. Lekcje odbywają się w określonych godzinach, prowadzone przez naszych nauczycieli, którzy realizują podstawę programową. Bardzo proszę o mobilizację i w miarę możliwości nadzór swoich dzieci, aczkolwiek frekwencja na pierwszych zajęciach napawa optymizmem.

Być może będziemy musieli stanąć przed trudnym zadaniem promowania uczniów w tak trudnych warunkach. Apeluję o mobilizację nas wszystkich: uczniów , nauczycieli, rodziców, aby ten wyjątkowy rok szkolny 2019/2020 zakończyć sukcesem.

We wszystkich sprawach wychowawczych i organizacyjnych proszę o kontakt:

– z wychowawcami klas

– e-mail        slo_radom@op.pl

– mój telefon    697 127 404

– z nauczycielami przez komunikator     e-dziennika / ikonka koperta zasada e-maila /

– namawiam RODZICÓW którzy nie mają konta w e-dzienniku na platformie www.dzwonek.pl  do zarejestrowania się, zainteresowanych proszę o kontakt e-mail, telefon , aby przekazać instrukcję i hasła dostępowe.

Bardzo proszę o regularne wpłaty czesnego, a także te zaległe. Szkoła musi realizować wszystkie zobowiązania finansowe takie jak w poprzednich miesiącach. Zaległości sprawią że stracimy płynność finansową i szkoła przestanie istnieć. A przecież nam Wszystkim zależy na tym, aby to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnego Radomia trwało dalej.

Nr konta: PEKAO SA II Oddział Radom    09 1240 3259 1111 0000 2989 9001

Rozliczenie podatku 2019 -1% podatku na OPP-   KRS 0000029556 Cel szczeg. I SPOŁ.LO

Z wyrazami szacunku  A.E. Grymuła -Dyrektor

PLAN e-zajęć

W szkolnym e-dzienniku www.dzwonek.pl – SKRZYNKA POCZTOWA, przesłany został plan e-lekcji na najbliższy tydzień.

W przypadku pytań i uzasadnionych wątpliwości proszę kontaktować się z Daria Sawicka-Krawczyk.

Dyrektor A.E. Grymuła

ZDALNA NAUKA

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną , zgodnie z zaleceniami MEN, proszę o aktualizację osobistych danych w naszym  e-dzienniku www.dzwonek.pl  –/zakładka ikonka Profil EDYTUJ / -aktualny email,  oraz włączenie powiadomień SMS, e-mail / w przypadku konieczności odtworzenia login, hasło proszę o pisemny kontakt emailowy    slo_radom@op.pl  ,

proszę o sprawdzanie 2 razy dziennie poczty elektronicznej , wiadomości  w dzienniku www.dzwonek.pl , szkolnej strony WWW.slo1.pl , oraz fb    https://www.facebook.com/slo.radom

kanały te będą tymczasowo wykorzystywane do

– organizacji kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania /pierwsze bardzo udane lekcje już się odbyły/

 -komunikacji z uczniami , rodzicami, nauczycielami, administracją,

-przekazywania wiadomości i komunikatów, zarządzeń MEN, KURATORIUM OŚWIATY ,DYREKCJI

KOORDYNATOREM przygotowującym szkołę do organizacji zdalnego nauczania  w ISLO jest Pani DARIA SAWICKA –KRAWCZYK.

Dyrektor A.E.Grymuła

PRACA SZKOŁY

U W A G A !

W związku z decyzją MEN informuję  że w okresie

od 12 marca do 25 marca  2020 r.

kancelaria i księgowość szkół  STO będą czynne w godzinach 9:00 – 13:00