Głosujemy!!

Szanowni Państwo – Rodzice, Nauczyciele, Znajomi

staramy się wspierać lokalne przedsięwzięcia i zacieśniać współpracę pomiędzy szkołami działającymi na terenie osiedla Ustronie.

W związku z powyższym przekazujemy informację od Pani Dyrektor PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu:

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim 2022 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy PSP nr 9 w Radomiu.
Boisko służy nie tylko uczniom naszej szkoły, ale i całej społeczności lokalnej. Będzie z niego korzystać także klasa sportowa o profilu piłka nożna pod patronatem Akademii RKS Radomiak Radom
Aby oddać głos należy:
1. wejść na stronę: https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/

2. wybrać zakładkę: projekty instytucjonalne,
3. znaleźć projekt o nr 293 i kliknąć w okienko 3 punkty,
4. kliknąć w opcję: zakończ głosowanie znajdującą się na dole strony,
5. podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu,
6. wpisać kod weryfikacyjny przesłany sms-em
Dziękujemy za każdy oddany głos!

Powrót do szkoły!

Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

od dnia 17 do 28 maja 2021r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według harmonogramu:

zajęcia stacjonarne w szkole

17-18 maja klasa IA 

19-21 maja klasa IIA

24-26 maja klasa IIB

27-28 maja klasa IA

Klasy, które w danym dniu nie mają zajęć stacjonarnych łączą się na zajęcia on line na platformie Teams zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 10 maja 2021r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej (klasa maturalna) – piątek 23 kwietnia 2021r. godz. 14:00.