Razem możemy więcej!

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy pomóc w organizacji
II Paraolimpiady „Sportowi Giganci” zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
zwłaszcza, że idea przedsięwzięcia jest nam bardzo bliska.
Nasz Samorząd Uczniowski jak zwykle stanął na wysokości zadania.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Wyniki egzaminu maturalnego 2021r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja z 22 grudnia 2020) wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. w godzinach pracy szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Cieszymy się! Chwalimy się!

Taką miłą wiadomość dostaliśmy dzisiaj od organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Państwa szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2020/21.

Gratulujemy! Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to forma wyróżniania szkół, w których wyznacznikiem są kompetencje przyszłości. To właśnie te szkoły aktywnie zmieniają polski system edukacji na bardziej praktyczny. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Młodzież przez cały rok szkolny zdobywała praktyczne kompetencje organizując swój własny projekt społeczny, tym samym wypracowała szkole miejsce w rankingu. To wszystko nie zadziałoby się, gdyby nie Daria Sawicka-Krawczyk. W ramach swojej działalności w Grupie Nauczyciele Zwolnieni z Teorii część grona pedagogicznego z Państwa szkoły przez całą edycję wspierała uczniów w realizacji projektów społecznych i rozwoju kompetencji przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Zwolnieni z Teorii, Organizator Rankingu Szkół

Dziękujemy naszym uczennicom Zuzannie Amanowicz, Julii Brodzie, Zuzannie Doręgowskiej i Patrycji Kuligowskiej za zaangażowanie i doprowadzenie projektu do finału.

Głosujemy!!

Szanowni Państwo – Rodzice, Nauczyciele, Znajomi

staramy się wspierać lokalne przedsięwzięcia i zacieśniać współpracę pomiędzy szkołami działającymi na terenie osiedla Ustronie.

W związku z powyższym przekazujemy informację od Pani Dyrektor PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu:

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim 2022 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy PSP nr 9 w Radomiu.
Boisko służy nie tylko uczniom naszej szkoły, ale i całej społeczności lokalnej. Będzie z niego korzystać także klasa sportowa o profilu piłka nożna pod patronatem Akademii RKS Radomiak Radom
Aby oddać głos należy:
1. wejść na stronę: https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/

2. wybrać zakładkę: projekty instytucjonalne,
3. znaleźć projekt o nr 293 i kliknąć w okienko 3 punkty,
4. kliknąć w opcję: zakończ głosowanie znajdującą się na dole strony,
5. podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu,
6. wpisać kod weryfikacyjny przesłany sms-em
Dziękujemy za każdy oddany głos!

Powrót do szkoły!

Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

od dnia 17 do 28 maja 2021r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według harmonogramu:

zajęcia stacjonarne w szkole

17-18 maja klasa IA 

19-21 maja klasa IIA

24-26 maja klasa IIB

27-28 maja klasa IA

Klasy, które w danym dniu nie mają zajęć stacjonarnych łączą się na zajęcia on line na platformie Teams zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 10 maja 2021r.