SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

  • jest stowarzyszeniem non profit
  • przełamało monopol państwa w dziedzinie oświaty oraz skutecznie wpływa na kształt prawa oświatowego
  • prowadzi ponad 200 szkół niepublicznych w całej Polsce
  • jest założycielem szkoły wyższej - Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
  • wydaje miesięcznik Edukacja i Dialog - nominowany do europejskiej nagrody ALCUINA
  • prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli STO
  • w celu podniesienia jakości pracy szkół stworzyło system akredytacji środowiskowej szkół Schola Reipublicae
  • jest członkiem EPA (European Parents Association) - stowarzyszenia działającego na rzecz praw rodziców w Europie
  • jest animatorem Ogólnopolskiego Forum Rodziców, wydaje publikacje oraz prowadzi ogólnopolski punkt konsultacyjny dla rodziców

Mapka szkół STO

Mapa szkół prowadzonych przez STO.

Kontakt do STO:

tel/fax.: (022) 826 - 78 - 64

tel/fax.: (022) 828 - 88 - 57

ul. Podwale 5

00 - 252 Warszawa

e-mail: biuro@sto.org.pl