ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO I SLO w RADOMIU

1. Uczniowie przyjmowani będą na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA zawierającej m. in. wypis ocen za I semestr z III kl. gimnazjum, rozmowy kwalifikacyjnej oraz świadectwa ukończenia szkoły.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 maja do 11 czerwca 2007 r.

3. Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia

- wypis ocen za I semestru III klasy gimnazjum

4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną 18 czerwca (poniedziałek) 2007 r.

5. W dniach 22 - 28 czerwca 2007 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły - 02 lipca 2007 r.

Potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły jest wpłata jednorazowego wpisowego.