Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało w 1987 roku. Głównym celem jest poprawna efektywność systemu edukacyjnego. STO jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców i Europejskiej Rady Narodowych Szkół Niezależnych. Działając w Radomiu od 1991 r. Samodzielne Koło Terenowe nr 158 STO prowadzi I Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

Liceum funkcjonuje od września 1991 roku jako szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskało w kwietniu 1992 roku. Zajmuje ładny obiekt, dostosowany do potrzeb nauki, funkcjonalny, dobrze wyposażony. Brak Sali gimnastycznej rekompensowany jest zajęciami na krytej pływalni, szkolnej siłowni, boisku.

Nasza szkoła zapewnia:

atrakcyjny program nauczanie
wykwalifikowaną kadrę
małe zespoły klasowe sprzyjające pracy grupowej
życzliwą, przyjazną atmosferę pracy
rozszerzony program nauczania języków angielskiego i niemieckiego
zajęcia fakultatywne oraz kółka zainteresowań

 

dodatkowe przedmioty kierunkujące wykształcenie w poszczególnych klasach
bogaty program imprez, wycieczek i obozów