WITAMY W NASZEJ SZKOLE !

Ukończenie dobrego liceum to z jednej strony najlepsza droga do zrobienia kariery, dostanie się na upragnioną uczelnię, a z drugiej strony do kreacji własnej osobowości.

Proponujemy Wam naukę w naszej Szkole, której celem jest zarówno przekazywanie wiedzy, jak i wykreowanie w uczniach konkretnych umiejętności tak oczekiwanych i przydatnych w późniejszym życiu naukowym i zawodowym.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą niepubliczną szkołą w Radomiu.

Kształcimy młodzież, która potem zasila grono studentów najbardziej elitarnych uczelni w Polsce, takich jak: akademie medyczne, uniwersytety, politechniki czy SGH.

Gwarancją jakości Szkoły jest profesjonalna kadra nauczycielska, nowoczesne programy nauczania wzbogacone o system fakultatywny (poszerzający wiedzę z wybranych przedmiotów) na poziomie kl.II i III przygotowujące do zewnętrznego egzaminu maturalnego i konkursowej walki o indeks.

Jesteśmy jedną z 4 szkół w Radomskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% zdanie matury. Jest to niewątpliwy sukces szkoły świadczący o dobrym i właściwym przygotowaniu naszych uczniów.

O atrakcyjności Szkoły świadczą także komfortowe warunki nauki. Małe, kameralne klasy (do 16 uczniów), sale językowa i telewizyjna, szkolna biblioteka, pracownia informatyczna, chemiczno - fizyczna, cotygodniowe zajęcia na basenie i udział młodzieży w kursie tańca towarzyskiego są gwarantem wszechstronnego wykształcenia naszych uczniów.

Chlubą naszej Szkoły jest fakt, że najważniejszy w niej jest uczeń. Czuje się to na każdym kroku, co przekłada się na relacje nauczyciel - uczeń.

Już w roku 1999 jako pierwsza placówka oświatowa w Radomiu poddaliśmy się bardzo dokładnej diagnozie, potwierdzonej dokumentem "POMIAR JAKOŚCI PRACY SZKOŁY"

Interpretacja wyników ankiet w SLO brzmiała - mocne strony Szkoły :

  • 94% uczniów jest zadowolonych ze swojej Szkoły
  • 100% nie miało problemów z adaptacją w SLO
  • 86% ocenia, że czas na lekcjach jest wykorzystywany efektywnie
  • 85% twierdzi, że nie ma problemów z pracami domowymi i potrafi je odrobić samodzielnie
  • 91% twierdzi, że lubi swoją Szkołę
  • 91% uważa, że jest równoprawnym członkiem społeczności szkolnej, ma prawo do posiadania i wyrażania własnych poglądów (90%), szkoła gwarantuje mu poszanowanie godności osobistej (85%)
  • 100% czuje się w Szkole bardzo bezpiecznie
  • jako główne zalety szkoły uczniowie podają: małą liczebność klas, dobry klimat i przyjazną atmosferę, dobrą obsadę profesorów, dużą liczbę godzin języków obcych, ciekawe wycieczki i imprezy szkolne.

Przez cały okres trwania Szkoła wypracowała swoje tradycje, które na stałe weszły do KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO.

Po pierwszym miesiącu nauki odbywają się tradycyjne "otrzęsiny pierwszaków" mające charakter zabawy, pieczętujące ostatecznie przynależność nowych uczniów do społeczności szkolnej.

Corocznie, z dużymi emocjami żegnamy absolwentów szkoły wręczając im świadectwa maturalne, nagrody tym, którzy wyróżnili się swoją postawą uczniowską.

Zdjęcia uczniów, którzy osiągnęli najwyższe noty na świadectwie szkolnym i egzaminie maturalnym mają prawo "zaszczycić" GALERIĘ PRYMUSÓW, która zajmuje honorowe miejsce w naszej Szkole.

Stałym rytuałem szkolnym są uroczyste obchody Świąt zwyczajowo podkreślonych w KALENDARZU WYDARZEŃ SZKOLNYCH.

Praca z uczniami w takich warunkach przynosi efekty, które przekładają się na uczestnictwo w konkursach i zawodach przedmiotowych.

Systematycznie swoją obecność zaznaczamy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadach Jęz. Angielskiego i Niemieckiego, Konkursach "Parlamentaryzm Polski", "Wiedzy o Filmie", "Bliżej Teatru", "Kangur Matematyczny", a także innych konkursach ogłaszanych przez różne placówki i instytucje.

Przy szkole działa aktywne Koło Wolontariusza – uczniowie nasi chodzą do świetlicy przy Kościele Ojców Pallotynów i pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji.

Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Jodłowej i corocznie organizujemy imprezę choinkową dla najbiedniejszych dzieci z osiedla Ustronie. Imprezy takie są najlepszą lekcją wychowawczą dla naszej młodzieży.

Uznanie dla szkoły i zainteresowanie jej losem są nieobce władzom miasta.

To zainteresowanie jest siłą napędową do zmagania się z coraz to nowymi wyzwaniami.

Najbardziej satysfakcjonują i cieszą efekty wychowawcze i wyniki w nauce kolejnych roczników oraz informacje o sukcesach naszych absolwentów na studiach, w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Zapraszamy więc do naszej Szkoły, aby w przyszłości Wasz sukces stał się także sukcesem naszym!