SZKOLNI PRYMUSI

Statut szkoły przewiduje stosowanie nagród i wyróżnień w pracy wychowawczej. Corocznie wielu uczniów wraz ze świadectwem promocyjnym otrzymuje także nagrody książkowe i rzeczowe.

Najbardziej zaszczytną formą wyróżnienia jest umieszczenie wizerunku absolwenta w "Galerii prymusów". Szkoła pieczołowicie tworzy ją od pierwszego egzaminu dojrzałości, czyli od 1995 r.

Czyja fotografia może być umieszczona w "Galerii"? Oczywiście tych absolwentów, którzy uzyskali znakomite wyniki w nauce i prezentowali wysoki poziom kultury osobistej. Oto prymusi z poszczególnych lat:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005| 2008 | 2010

 

1995

Piotr Orzechowski   Adrianna Komorowska   Konrad Paśniewski   Marzena Budzyńska   Jarosław Witczak  

 

1996

Blanka Kotlimowska
 

1997

Barbara Pęczyńska   Anna Wolska   Karolina Banasik   Anna Okła   Marta Grymuła  
                   
Wojciech Krajewski                  

 

1998

Adrianna Kasprzyk

 

1999

Katarzyna Siekańska   Anna Kucharska
 

2000

Paweł Kłos   Jakub Banasik

 

2001

Łukasz Wojcieszek   Marcin Trzpil   Jarosław Grymuła   Katarzyna Wojtas   Monika Grzybowska
                 
Marta Wnuk  
 

2002

Ewelina Rodak   Magdalena Strzelecka   Dagmara Kubicka  

 

2003

 • Izabela Skawińska

 • Katarzyna Pękalska

 • Aleksandra Zugaj

2004

 • Michał Jagielski
 • Michał Korczak

2005

Wojtek Skawiński

 

2008
 • Diana Gębka
 • Ewa Gierczak
 • Marek Soja
2010
 • Aleksandra Olszewska
 • Anna Woś
 • Mateusz Lipiński
 • Bartłomiej Madej