Rekrutacja

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami do klasy 1A w roku szkolnym 2021/2022.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu – język polski, język angielski, matematyka.

Drugi język nowożytny – hiszpański.

2h lekcyjne tygodniowo z native speakerem języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 48 366 19 49