Wyniki egzaminu maturalnego 2021r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja z 22 grudnia 2020) wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. w godzinach pracy szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.