Powrót do szkoły!

Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

od dnia 17 do 28 maja 2021r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według harmonogramu:

zajęcia stacjonarne w szkole

17-18 maja klasa IA 

19-21 maja klasa IIA

24-26 maja klasa IIB

27-28 maja klasa IA

Klasy, które w danym dniu nie mają zajęć stacjonarnych łączą się na zajęcia on line na platformie Teams zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 10 maja 2021r.