POMAGAMY!

POMAGAMY!
Jak co roku wzięliśmy udział w akcji GÓRA GROSZA!
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.